1 Standard vask  – kr 199

Forvask m/felgkjemi, skum, høytrykk tak og sider, felgvask, underspyling,
tørkevoks og tørk – børstevask.

 

2 Polering – kr 249

Forvask m/felgkjemi, skum, høytrykk tak og sider, felgvask, underspyling,
tørkevoks og tørk – polering, asfaltfjerning, børstevask.

 

3 Dobbel polering – kr 299

Forvask m/felgkjemi, skum, høytrykk tak og sider, felgvask, underspyling,
tørkevoks og tørk – dobbel polering, asfaltfjerning, børstevask.

 

6 Børsteløs vask – kr 199

Forvask m/felgkjemi, skum, høytrykk tak og sider, felgvask, underspyling,
tørkevoks og tørk – asfaltfjerning.

 

7 Bil med skiboks – kr 199

Forvask m/felgkjemi, skum, høytrykk tak og sider, felgvask, underspyling,
tørkevoks og tørk – børstevask.

 

8 Pickup – kr 199

Forvask m/felgkjemi, skum, høytrykk tak og sider, felgvask, underspyling,
tørkevoks og tørk – børstevask.

 

9 Varebil med stativ – kr 199

Forvask m/felgkjemi, skum, høytrykk tak og sider, felgvask, underspyling,
tørkevoks og tørk – børstevask.

 

10 Carbon Shield (vask for lakkforsegling) – kr 199

Forvask m/felgkjemi, skum, høytrykk tak og sider, felgvask, underspyling,
tørkevoks og tørk – børstevask.